F-Gassen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bepaalt de standaard voor de verplichte lekcontrole en het voorkomen van lekkage van F-gassen (gefluoreerde broeikasgassen).

De exploitant van een koudeinstallatie draagt er zorg voor dat alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden om lekkage en emissies van F-gassen te voorkomen of tot een minimum te beperken (de zogenoemde zorgplicht).

Onderdeel van deze zorgplicht is het zorg dragen dat de koelinstallatie regelmatig op lekdichtheid wordt geïnspecteerd. De frequentie van de lekdichtheidscontrole is afhankelijk van de koudemiddeleninhoud van de koelinstallatie.

Vanaf 1 januari 2015 zullen de periodieke controles volgens de nieuwe EU-wetgeving gebaseerd moeten worden op basis van de koudemiddelinhoud in combinatie met de GWP-waarde van het aanwezige koudemiddel.

De frequentie van de verplichte lekdichtheidscontroles voor met HFK’s gevulde koel- en vriesinstallaties wordt volgens de huidige PED wetgeving bepaald op basis van de hoeveelheid koudemiddel in uw installatie.

Per 1 januari 2015 wordt de frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontroles niet alleen meer bepaald door de hoeveelheid koudemiddel in uw koelinstallatie , maar ook door het Ton CO2 equivalent (TCO2E) van uw installatie. TCO2E geeft de bijdrage aan van het broeikaseffect en is voor elk koudemiddel anders.

Wij leveren een duidelijke F-gassen lekdichtheidscontrole rapportage, welke voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.