Contractmanagement

Het contractmanagement omvat o.a.:

 • Het inventariseren van de wensen en verwachtingen van de klant, in overleg met de klant.
 • Het adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers ten aanzien van het beheer en onderhoud van de technische installaties.
 • Het inventariseren van de technische installaties.
 • Het opstellen van onderhoudsplannen, afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever.
 • Het vaststellen en verzorgen van de gewenste (interactieve) communicatie met de opdrachtgever.
 • De fysieke inventarisatie van het onderhoud, waarna het onderhoudsplan voor de technische installaties wordt opgesteld, waarbij de onderhoudsactiviteiten, prijs en de uitvoeringstijdstippen worden bepaald.
 • Het opstellen van meerjarenplanningen.
 • De kwaliteitscontrole en inspectie van het uitgevoerde onderhoud (correctief/preventief/planmatig).
 • De rapportage, evaluatie en het (indien noodzakelijk) aanpassen van de onderhoudscontracten en onderhoudsplannen.
 • Het begeleiden in de zorgplicht van de eigenaar volgens de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.
 • Het adviseren en uitvoeren van de verplichte keuringen en inspecties.

Klik hier voor een afspraak