Troubleshooting

U hebt een installatie aangeschaft om een bepaald bedrijfsresultaat of comfort te bereiken. U heeft het doel van de installatie en uw eisen en wensen kenbaar gemaakt. Echter na de in gebruik stelling, in de garantietijd en na het verloop van de garantie ondervindt u problemen zoals:

 • de installatie werkt niet naar behoren;
 • de installatie heeft storingen waar de oorzaak niet van bekend is;
 • de installatie werkt naar behoren, maar “doet” niet waar hij voor aangeschaft is;
 • een gedeelte van de installatie functioneert goed, terwijl de andere onderdelen niet werken;
 • er is te weinig capaciteit, terwijl dit theoretisch niet mogelijk is;
 • er is geen koeling in (gedeeltes van) het pand, terwijl de koelinstallatie functioneert;
 • er is geen verwarming in (gedeeltes van) het pand, terwijl de verwarmingsinstallatie functioneert;
 • het is benauwd, te droog, te vochtig of het tocht.

Hoe ontstaan deze problemen?

Enkele oorzaken zijn:

 • onjuist advies;
 • slecht bestek;
 • onduidelijke eisen en wensen;
 • verkeerd ontwerp;
 • aanbesteding en bezuiniging;
 • slechte uitvoering.

Wij analyseren het probleem en in overleg met u wordt de oplossing aangepakt.

Klik hier voor een afspraak