Inspectiebureau

De Nederlandse overheid verplicht de inspecties van stookinstallaties, brandstofleidingen (keuringsplicht) en emissiemetingen. Deze regelgeving is opgetekend in het Activiteitenbesluit. De technische regelgeving voor het uitvoeren van inspecties, onderhoud en emissiemetingen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties.

Goed functionerende installaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie, bieden een hogere bedrijfszekerheid en leiden tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar.

WTSE is een onafhankelijk F-gassen gecertificeerd inspectiebureau en levert een ruime variëteit aan inspectie diensten.

De inspecties worden uitgevoerd door de gekwalificeerde inspecteur ing. Bob Wouters.
Zijn vakmanschap is een combinatie van opleidingen en jarenlange praktijkervaring.

Tijdens en na de inspectie heeft WTSE persoonlijk contact met onze klanten en leveren een duidelijke rapportage, welke voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.

U kunt onderstaand de gewenste inspectie aanklikken, een offerte aanvragen of direct bestellen: